HOME   CONTACT     
banner
 
 

Familie van Loenen

 De Genealogische onderzoek naar mijn familielijn is gedaan door Peter van Loenen   (voor het jaar 1780) en de grootste gedeelte (90%) na 1780 door Walter Olfert Koolman. Informatie bronnen zijn: Genlias, Centraal bureau voor genealogie in Den Haag, Groninger archief, Utrechts archief en de overlevering van Siepko van Loenen.

   Het familie wapen is afkomstig uit het huis van Siepko van Loenen. Daar hangt deze in de bijkeuken. 
 
Walter Olfert koolman.
 
                 Wie kan mij helpen en sponsor mijn site. Niet met geld maar met aanvullingen en fotos. Dit kan ik niet alleen en heb jullie hulp hard nodig!!!  
van Loenen uit de provincie Groningen.      
 
Heeft u commentaar, aanvullende informatie zoals oude levensverhalen of vragen dan kunt u mij bereiken op de volgende e-mail adres: 
 
 
wapen
                            Het familie wapen                Wapen van de provincie
                               
van Loenen.                            Groningen.

 De eerste generatie
 

De kinderen van Pieter Jansen van Loenen & Aaltje Jansen Duijvink te Amersfoort. 

1.        Stijntje van Loenen Ged. op 05-11-1717 te Amersfoort.

2.       Jan van Loenen Ged. op 19-01-1719 te Amersfoort. Huwt te Amersfoort 25-04-1741 met Elisabeth van Arler Gedoopt op 16-02-1721 Gereformeerde Gemeente Kerk te Amersfoort. Ovl.? Elisabeth was een dochtervan Johannes van Arler en Johanna (Anna Schut, Schuttel) Schutten. Volgt ll.

3.        Christina van Loenen Ged. op 25-02-1720 te Amersfoort.

4.        Johannes van Loenen Ged. op 13-07-1721 te Amersfoort.

5.        Grietje van Loenen Ged. op 08-05-1723 te Amersfoort.

6.        Trijntje van Loenen Ged. op 04-03-1725 te Amersfoort.

7.        Elbertje van Loenen Ged. op 08-11-1726 te Amersfoort.

 De tweede generatie

 

ll.

De kinderen van Jan van Loenen & Elisabeth van Arler te Amersfoort.  

1.        Johanna van Loenen Ged. op 06-03-1742 te Amersfoort. Ovl. voor 1743 te Amersfoort.

2.        Johanna van Loenen Ged. op 30-07-1743 te Amersfoort. Ovl. op 24-11-1814 in de namiddag om 16:00 uur te Amersfoort. Huwt op 27-02-1763 te Amersfoort met Johannes van Boekel, Ged.? Ovl. voor 24-11-1814.

3.        Pieter van Loenen Ged. op 11-02-1746 te Amersfoort. Ovl. voor 1748 te Amersfoort.

4.        Pieter van Loenen Ged. op 9-02-1748 te Amersfoort. Ovl.? Huwt twee keer (1) Huwt op 03-05-1778 te Amersfoort met Adriana  Jaantje Veen, Ged. op 24-04-1750 te Amersfoort. Ovl.? (2) Huwt op 28-04-1782 te Utrecht met Beredina Johannes, Ged.? Ovl.? Volgt lll.

5.        Arnoldus van Loenen Ged. op 16-05-1751 te Amersfoort.De derde generatie

 

lll.

De kinderen van Pieter van Loenen & Adriana Jaantje Veen te Amersfoort.

1.       Jan van Loenen Ged. omstreeks 1775 te Amersfoort. Ovl. op 11-11-1833 morgens om 09:30 uur in het huis staande aan de Kleine Spuiwijk te Amersfoort. Jan was 58 jaar toen hij stierf. Huwt met Anna of Johanna Dorothea Bijtelaar ook wel Beitler genoemd, Ged. op 28-2-1790 te Amersfoort. Ovl. op 16-01-1861, avonds zes uur in het Gasthuis aan de Cingel in wijk E te Amersfoort. Anna was 71 jaar toen zij stierf. Johanna was een dochter van Ernst Siegmond Beutelaar of Bijtelaar en Hendrikje van den Doller. Jan van Loenen was aan het einde van zijn leven gepensioneerd Majoor, blijkt uit een huwelijksakte van Ernst Sigmond van Loenen. Rond de geboorte van zijn dochter genaamd Hendrika van Loenen was Jan daghuurder van beroep. Anna Dorothea Bijtelaar was in 1845 werkster van beroep en woonde te Amersfoort. Volgt IV.

2.        Elisabeth van Loenen Ged. op 30-10-1781 te Amersfoort. Ovl. op 27-02-1826 des morgens om 08:00 uur te Amersfoort. De aangifte van haar overlijden werd onder ander gedaan door haar broer Jan van Loenen. Huwt op 16-05-1821 te Amersfoort met Pieter van Nijkerk, Geb. omstreeks 1781 te Amersfoort en gedoopt op  31 Mei 1781 in de Gereformeerde Gemeente Kerk te Amersfoort. Ovl. op 02-04-1829 te Amersfoort. Pieter was een zoon van Joost van Niekerk, mandenmaker van beroep, en Maria van der Linden. Pieter was voor het huwelijk met Elisabeth reeds weduwe van Neeltje Pothoven. Tijdens het huwelijk was Pieter mandenmaker van beroep. Dit deed hij tot aan zijn dood. Elisabeth was tijdens haar huwelijk dienstmeid van beroep. Dit deed zij tot haar dood.De vierde generatie

 

IV.

De kinderen van Jan van Loenen & Anna Dorothea Bijtelaar te Amersfoort.

1.        Adriana van Loenen Geb. op 29-01-1809  te Amersfoort. Ovl. op 25-09-1877 te Utrecht. Huwt op 28-04-1847 te Utrecht met Wilhelmus Sigismund Brosius, Geb. omstreeks 1820 te Austerlitz gem. Zeist. Ovl. op 03-03-1902 te Utrecht. Wilhelmus was een zoon van Joost Brosius en Aagje van der Mel. Adriana krijgt een dochter die Anna Dorothea van Loenen heet. Zij was geboren op 10-06-1833 te Amersfoort. Ovl. op 14-10-1833 te Amersfoort, waarvan de vader onbekend is. Wilhelmus was timmerman.

2.        Hendrika of Hendrica van Loenen Geb. op 23-01-1813 die avond om 23:00 uur te Amersfoort. Ovl.? Huwt op 06-02-1850 te Utrecht met de weduwnaar Antony Willem Wilten, Geb. omstreeks 1796 te Zutphen. Ovl. op 02-01-1858 te Utrecht. Antony was een zoon van Meindert Wilten en Geertruid Smeink. Voor het huwelijk met Hendrika was Antony weduwnaar van Hendrika Catrina Elisabeth Bonte en Harmina Adriana van Beek.

3.        Ernst Sigmond van Loenen Geb. omstreeks 1818. Ovl. op 15-07-1819 te Utrecht. Het kind was een jaar oud.

4.        Elisabeth van Loenen Ged. op  30-05-1820 te Bunnik. Ovl.? Huwt op 03-01-1855 te Utrecht met Gideon Hendrik van Hardevelt Geb. op 30-05-1820 te Utrecht. Ovl. op 26-5-1872 te Utrecht. Gideon was een zoon van Evert van Hardevelt en Gerarda Geefhuijsen. Gideon was voor het huwelijk weduwnaar van Gerarda van Schaik. Op 29-05-1872 is een echtscheiding uitgesproken in de gemeente Utrecht van Elisabeth en Gideon.

5.        Ernst Sigmond van Loenen Geb. op 06-04-1822 te Bunnik. Ovl. op 13-08-1866 te Obergum (Gemeente Winsum). Huwt op 16-04-1865 te Groningen met Johanna Takens Geb. 08-02-1826 te Hemmen, gemeente Haren. Ovl. op 31-12-1899 te Groningen op 72 jarige leeftijd. Johanna Takens was een dochter van Hindrik Takens en Geertje Jans Been. Beide ouders waren voor het huwelijk reeds overleden. Ernst Sigmund van Loenen was eerst werkzaam te Diemen als werkman voordat hij naar de stad Groningen kwam. Na de dood van Ernst Sigmond van Loenen huwt Johanna Takens op 11-10-1868 te Groningen met de 21 jaar oudere Wobbe Hoeksema, Geb. op 09-02-1805 te Niebert (gem Marum). Ernst heeft zijn zoon ,,Johannes,, tijdens de huwelijksvoltrekking  als wettig zoon erkend. In het jaar 1866 woedde in Groningen, zowel in de stad als in het gewest, een cholera-epidemie waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Deze besmettelijke ziekte brak in april van dat jaar uit in Rotterdam en verspreidde zich al snel over Nederland. Ondanks hygiënemaatregelen brak eind juni de cholera uit in de stad Groningen. Kort daarop gebeurde dat ook in diverse plaatsen in de provincie. Vooral in Winsum vielen er in de maanden juli en augustus 1866 veel slachtoffers als gevolg van deze cholera-epidemie. Volgt V.

6.        Berendina Johanna van Loenen Geb. omstreeks 1825 te Zeist. Ovl.? Huwt op 20-08-1845 te Amersfoort met Teunis van de Weijer Geb. omstreeks 1811 te Amersfoort. Ovl. op 19-06-1867 in de middag om 17:00 uur te Amersfoort. Teunis was een zoon van Jan van de Wijer, daghuurder van beroep, en Grietje Mulders. Voor het huwelijk was Teunis reeds wedunaar van Antje van Ouwerkerk. Als getuigen tijdens Berendiena haar huwelijk met Teunis was een zekere Bernardus van Loenen genoemd. Zijn leeftijd was toen 22 jaar en was een broer van haar. Vreemd maar misschien betreft dit Ernst Sigmond van Loenen. Teunis was tijdens zijn huwelijksvoltrekking wever van beroep. Dit deed hij tot aan zijn dood.De vijfde generatie

 

V.

De kinderen van Ernst Sigmond van Loenen & Johanna Takens te Groningen.

1.        Johannes van Loenen Geb. op 21-03-1848, in de namiddag om 16:00 uur te Groningen in het huis getekend L 242. Ovl. op 20-11-1938 des voormiddag om halfeen te Westerbroek. Johannes was 90 jaar en zonder beroep woonachtig te Westerbroek voordat hij stierf. Huwt op 17-05-1873 te gem Hoogezand met Afien de Groot. Geb. op 25-07-1852 te Westerbroek. Ovl. op 07-08-1939 des voormidag om vijf uur te Westerbroek. Afien was 87 jaren en zonder beroep woonachtig te Westerbroek voordat zij stierf. Afien de Groot was een dochter van Berend de Groot en Trijntje Hindriks Veldman. Afien was tijdens de huwelijksvoltrekking dienstmeid en woonachtig te Westerbroek. Johannes van Loenen was in 1868 vrijgesteld voor de militairdienstplicht. Johannes was tijdens de huwelijksvoltrekking arbeider en woonachtig te Roode Haan (Gem. Noorddijk). Daarna zijn zij naar Westerbroek vertrokken. Uit de huwelijksakte blijkt dat de moeder van Afien niet kon schrijven en tijdens  de huwelijksvoltrekking ook niet aanwezig was. Johannes was arbeider bij een aardappelfabriek Scholtens te Foxhol. Daar heeft hij enige jaren later zijn rechter hand verloren. Hiervoor kreeg hij twee gulden per maand als vergoeding. Hiervan kon het gezin niet leven en daarom besloot hij als boer in het klein zijn korst te verdienen. Meestal voor eigen gebruik. Volgens overleveringen bezaten zij ook vee voor eigengebruik. In 1915 was Johannes volgens de huwelijksakte van haar dochter boeren arbeider. Volgens overleveringen bedekte Johannes zijn rechterarm met een sok.  Johannes en Afien liggen begraven te Westerbroek. Volgt VI

.Johannes van Loenen

2.        Zoon van Loenen Geb. op 21-05-1865 te Groningen. Ovl. op 21-05-1865 te Groningen.  Levenloos geboren.De zesde generatie

 

VI.

De kinderen van Johannes van Loenen & Afien de Groot te Westerbroek.

1.        Trijntje van Loenen Geb. op donderdag den 02-04-1874 in de namiddag om 14:00 uur te Westerbroek. Ovl. op 24-06-1953 des middags om 12:00 uur te Groningen. Trijntje was 79 jaren en zonder beroep woonachtig te Groningen. Huwt op 06-03-1907 te Groningen met Jan Andries Melissen, Geb. op 27-07-1874 des avonds om 19:00 uur te Groningen. Ovl. op 20-11-1951 om 18:30 te Groningen. Jan was zonder beroep en woonachtig te Groningen voordat hij stierf. Jan was een zoon van Harm Melissen, in 1874 broodbakker te Groningen en Hinderika Martha waan. Jan was broodbezorger te Groningen. Trijntje en Jan Liggen begraven op de Zuiderbegraafplaats te Groningen.

2.       Berend van Loenen Geb. op 25-11-1875, in de namiddag om 15:00 uur te Westerbroek. Ovl. op 22-03-1956 te Steenwijkerwold. Huwt op 30-04-1904 te Slochteren met Hinderkien Oomkens, Geb. op 07-11-1879 des nachts om 01:00 uur te Harkstede. Ovl. op 26-05-1927 te Havelte. Hinderkien Oomkens was een dochter van Menno Oomkens, dagloner en Roelfje Weender. Berend was landbouwer en veehouder. Tijdens het huwelijk woonde Hinderkien Oomkens  te Scharmer, gemeente Slochteren en was diestmeid van beroep.Tijdens de geboorte van Berend zijn zoon genaamd Johannes in 1905, was Berend tolpachter. Ook in 1906 was Berend tolpachter, maar dan te Ruischerbrug. Volgt Vll-a.

3.        Johanna van Loenen Geb. op 05-08-1877, om 21:00 uur te Westerbroek. Ovl. op 15-08-1878, nachts om 01:00 uur te Westerbroek. Zij stierf in het huis met de letter B en huisnummer 5.

4.        Johannes van Loenen Geb. op 27-7-1879, in de voormiddag om 10:00 uur te Westerbroek.  Ovl. op 30-10-1946 om 02:20 te Groningen a.d.g.v  een hersentumor. Huwt op 01-07-1905 te Slochteren met Hinderika Jager, Geb. op 15-06-1883 morgens om acht uur te Scharmer. Ovl. op 24-02-1973 te gemeente Slochteren. Hinderika Jager was voor het huwelijk dienstmeisje en een dochter van Harm Jager, dagloner en Johanna Lode. Beide ouders waren voor het Huwelijksvoltrekking al overleden. Johannes was vrijgesteld voor de dienstplicht en was tijdens het huwelijk arbeider en later Melkrijder. Met Melkrijder werd bedoeld dat hij het melk bij de boeren haalde en deze vervolgens naar de melkfabriek te Harkstede bracht. Op zijn overlijdensakte staat hij als landbouwer in de gemeente Slochteren vermeld. De ouders van Hinderika Jager zijn heel jong overleden. Harm Jager overleed op 02-01-1886 te Kolham en Johanna Lode Overleed op 03-01-1884 te Scharmer. Hierbij wil ik wel even vermelden dat op de sterfdag van Harm Jager ook Grietje Jans Tepper is overleden te Kolham. Zij was de moeder van Harm Jager. Hinderika Jager is groot gebracht bij de familie Kempinga. Haar voogd was Siepko Kempinga en toezien voogd was Eisso Bolt. Eisso Bolt was een zwager van Hinderika Jager. De zuster van Hinderika genaamd Trientje Jager was gehuwd met Eisso Bolt. Johannes en Hinderika liggen begraven te Harkstede.   Volgt Vll-b.

Johannes van Loenen en Hinderika Jager

Hinderika Jager en Johannes van Loenen.

5.        Derkien van Loenen Geb. op 09-07-1881, in de namiddag om 17:00 uur te Westerbroek. Ovl. op 30-09-1955 des morgens om 03:30 uur te Oosterhoogebrug, gemeente Noorddijk. Derkien was zonder beroep woonachtig te Oosterhoogebrug voordat zij stierf. Huwt op 01-05-1915 te Hoogezand met Geert Scholtens, Geb. op 05-12-1872 des morgens om 07:00 te Engelbert gemeente Noordijk. Ovl. op 26-01-1955 te Oosterhoogebrug, gemeente Noorddijk. Geert was een zoon van Hendrik Scholtens, arbeider en Antje Heidema. Geert was tijdens het huwelijk koopman en woonde te Egelbert. Derkien was tijdens het huwelijk modiste. Derkien en Geert liggen begraven te Engelbert.

6.        Hendrik van Loenen Geb. op 22-09-1883, in de namiddag om 14:00 uur te Westerbroek. Ovl. op 14-06-1953 des nachts om 01:30 uur te Groningen. Hendrik was zonder beroep woonachtig te Roden voordat hij strierf. Huwt op 23-05-1908 te Slochteren met Aafke Deuntjer Geb. op 07-08-1884 des nachts om 01:00 uur te Kolham. Ovl. op 07-06-1948 te Roden. Aafke was een dochter van Luppe Deuntje, dagloner te Kolham en Hendrikje Staal. Hendrik was eerst Caféhouder en later landbouwer. In 1925 woonde de familie in het plaatsje Vries en in 1931 te Eelde. Een jaar later in Roden/ Nietap. In 1934 woonde de familie in Roden. Hendrik en Aafke liggen begraven te Roden. Volgt VII-c.

7.       Derk van Loenen Geb. op 27-6-1886 des in de namiddag om 15:00 uur te Westerbroek. Ovl. op 01-07-1945 des namiddag om 12:30 uur te gemeente Hoogezand. Huwt op 31-10-1908 te Slochteren met Juurtje Oomkens, Geb. op 14-03-1889 des voormiddag om 11:00 uur te Harkstede. Ovl. op 22-08-1963 te Westerbroek. Juurtje was een dochter van Menno Oomkens, dagloner en Roelfje Weender. Derk was van beroep: commissionairs in aardappelen.  Derk en Juurtje liggen begraven te Westerbroek. Volgt Vll -d.

8.        Grietje van Loenen Geb. op 20-02-1890 des nachts om 02:00 uur te Westerbroek.  Ovl. op 23-11-1952 des namiddag om 14:30 uur te Hoogezand-Sappemeer. Huwt op 29-01-1916 te Hoogezand met Warnder Jager, Geb. op 12-07-1891 te Foxholsterbosch. Ovl. op maandag 15-12-1969 te Westerbroek. Wander werd op donderdag omstreeks 15:00 uur te Westerbroek ter aarde gesteld. Warnder was een zoon van Johannes Jager, fabrieksarbeider en Hinderika Homan. Warnder was tolbediende bij Ruiskebrug en tijdens de huwelijksvoltrekking smid van beroep. Grietje leed een aantal jaren aan TBC waardoor hun enigst kind door de ouders van Grietje werd opgevoed. Grietje en Warnder liggen begraven te Westerbroek.De zevende generatie

 

Vll-a.

De kinderen van Berend van Loenen & Hinderkien Oomkes. 

1.        Johannes van Loenen Geb. op 23-02-1905 des namiddag om 15:00 uur te Harkstede, gemeente Slochteren. Ovl. op 18-11-1962 te Meppel. Huwt op 24-04-1931 met Mina Groen, Geb. op 09-09-1909 te Havelte. Ovl. op 06-04-1970 te Assen.  Johannes was landbouwer. Johannes en Mina liggen begraven op begraafplaats Zorgvlied te Westerveld (Drenthe)  Volgt Vlll-a.

2.        Menno van Loenen Geb. op 12-07-1906 des namiddag om 21:00 uur te Ruischerbrug, gemeente Noorddijk. Ovl. op 05-02-1993 te Hoogeveen. Huwt op 04-06-1937 met Geertje Kleis, Geb.? Ovl. op 15-02-1983.

3.        Hendrik Jan van Loenen Geb. op 28-02-1909 te Ruischerbrug, gemeente Noorddijk. Ovl. op 25-03-2004 te Adelaide (Zuid Australië). Huwt op 16-11-1939 te Wolvega met Hendrika Vledder, Geb. op 22-12-1908 te Nijetrijne. Ovl. op 06-09-1995 te Adelaide (Australië). Hendrik was van 1928 tot 1960 garagehouder te Scherpenzeel geweest. Hendrik is gecremeerd op 28-03-2004. Volgt Vlll-b.    

4.        Roelf van Loenen Geb. op 07-04-1913 te Noorddijk  Ovl. op 18-02-1966 te Bergen op zoom. Huwt op 24-12-1943 met Hendrikje Wever, Geb. op 19-01-1915 te Havelte. Ovl. op 21-05-1984 te Bergen op zoom. Volgt Vlll-c.

5.        Aafko van Loenen Geb. op 23-05-1915 te Noorddijk. Ovl. op 22-12-1997 te Steenwijk. Huwt op 12-07-1947 met Aaltje Boer, Geb. op 03-10-1915 te Annen. Ovl. op 05-06-2009 te Emmeloord. Volgt Vlll-d.

6.        Berend van Loenen Geb. op 29-04-1918 te Noorddijk. Ovl. op 08-09-1943 te Oostellingwerf (Apelscha) . Berend was landbouwer van beroep.

7.        Hinderkien van Loenen Geb. op 02-03-1923 te Beilen. Ovl. op 21-12-1994 te Havelte. Huwt op 01-10-1943 met Harm Balsma, Geb. op 11-11-1920 te Diever. Ovl. op 01-03-2001 te Steenwijk.

 
Vll-b.
De kinderen van Johannes van Loenen & Hinderika Jager aan de Hamweg te Harkstede.

1.        Johannes van Loenen Geb. op 17-09-1905 des voormiddag om elf uur te Harkstede, gemeente Slochteren. Ovl. op  28-11-1995 te Den Helder. Huwt op 01-10-1936 te Den Helder met Aafje Blokker, Geb. op 24-11-1916 te Heerhugowaard. Ovl.? Johannes heeft volgens zeggen op zeventienjarige leeftijd bij de melkfabriek te Harkstede gewerkt. Op toedoen van zijn vader. Later is hij naar de melkfabriek in Den Helder gegaan. Volgens de bevolkingsregister van Den Helder was Johannes op 12 september 1928 woonachtig in Den Helder. Destijds was hij wagenmaker van beroep. Vervolgens is hij bij een scheepswerf gaan werken. Dit moet in de Julianadorp te Noord-Holland geweest zijn. Volgt Vlll-e.

2.        Harm van Loenen Geb. op 23-01-1907 te Harkstede, gemeente Slochteren. Ovl. op 02-02-1907 te Harkstede, gemeente Slochteren. Harm ligt begraven te Harkstede. 

3.        Harm van Loenen Geb. op 07-01-1908 te Hamweg, gemeente Slochteren. Ovl. op 05-07-1939 des voormiddags om halfzeven te Hamweg gem. Slochteren. Harm leed aan nier problemen, dat de dood als gevolg had. 9 jaar voor zijn dood was hij opgenomen in het academische ziekenhuis te Groningen. Daar in het zieken huis lag een man naast Harm met de zelfde problemen. De man werd geopereerd en overleed kort daarna. Daarop besloot Harm zich niet te laten opereren en vertrok huiswaarts aan de Hamweg. Harm speelde graag de harmonica. Avonds, tijdens feestelijkheden, werd er aan de kant van het kanaal waar de familie op steenworpafstand aan woonde gezamenlijk met de buurt gezongen. Harm ligt begraven te Harkstede. 

4.        Aafien van Loenen Geboren op 20-03-1909 te Harkstede gemeente Slochteren. Overlijd op 03-04-1910 te Harkstede, gemeente Slochteren.  

5.        Aafien van Loenen Geb. op 13-12-1910 te gemeente Slochteren. Ovl.? Huwt op 12-05-1934 te gemeente Slochteren met Geert Blik, Geboren omstreeks 1910 te gemeente Zuidbroek. Ovl.?. Geert was een zoon van Hindrik Blik, in 1934 landarbeider en Trijntje Pruisman. Tijdens het huwelijk was Geert smid en bankwerker van beroep. Geert werkte later bij de aardappelmeel fabriek Scholtens. Oom Geert heeft ooit een hersenbloeding gehad. Zij kwamen vroeger altijd bij ons op bezoek en was een heel aardige man, weet ik mij nog te herinneren.    

6.        Johanna van Loenen Geb. op 27-02-1913 te gemeente Slochteren. Ovl. op 13-10-2006 te Groningen. Huwt op 21-10-1933 te gemeente Slochteren met Bruin Mulder, Geb. op 01-10-1908 des middags om 12:00 uur te Noordwolde, gemeente Bedum. Ovl. op 01-10-1988. Bruin was een zoon van Reinder Mulder, in 1933 veehouder en Jantje Koning. Tijdens het huwelijk was Bruin melkrijder van beroep. Vroeger als kind was ik veel op het erf van oom Bruin te vinden. Ook zij kwamen vroeger veel bij ons op bezoek. Oom Bruin had toen altijd  een zakmes waar ik heel bang voor was. Hij liet het mij dan altijd zien, met een brede lach. Tevens was tante Johanna een schat van een vrouw. Bruin en Johanna liggen begraven te Engelbert.

7.        Berend van Loenen Geb. op 20-09-1914 aan de Hamweg te Harkstede gem. Slochteren. gemeente Slochteren. Ovl. op 02-06-1961 aan de Hamweg in het huis getekend nummer 60 te Harkstede. berend overlijd in het huis waar hij woonde. Huwt op 04-05-1940 te Harkstede met Annechien Borgers, Geb. op  01-06-1922 te Onstwedde. Ovl. op 28-12-2006 te Hoogezand. Annechien Borgers was een dochter van Hendrik Borgers en Annechien Sloots. Beide ouders liggen bergraven op  een algemeen begraafplaats te Slochteren. Berend besloot al vroeg het ouderlijk huis te verlaten aan de Hamweg. Dit omdat de verhoudingen met zijn oudere broer genaamd Harm niet goed waren. Hij ging toen werken bij een boer met de geslachtsnaam van Calcar, wonende te Schaaphok. Daar bleef hij als knecht werken totdat hij Annechien ontmoete. Ver na het huwelijk woonde de familie in een boerderij van de familie Landman te Lageland. Zij waren niet de enige huurders van deze boerderij. Ook woonde daar destijds Nikko Mast. Berend was aldaar landbouwer geweest. Zijn gezondheid was destijds zwak. Vaak was hij afhankelijk van zijn broertje Siepko die hem de helpende hand toe stook. Onder andere met het ploegen van het land. Ook werd er financieel de nodigde toegestopt door zijn moeder. Omdat vanwege de gezondheid van Berend vaak een te kort was. Mede door zijn zwakke gezondheid van Berend en de leefomstandigheden op de boerderij te Lageland slecht waren. Waar vooral Annechien last van had, zijn zij verhuist naar Harkstede. Daar waar later Berend ook overlijd. Berend was later nog steker dorsch machine en landarbeider. Berend van Loenen overleed a.d.g.v leukemie. Beren en Annechien liggen begraven te Harkstede.    Volgt Vlll-f.                                           

                                                                  

8.        Jantje van Loenen Geb. op 10-11-1915 te gem. Slochteren. Ovl. op 17-06-1992 te Groningen. Huwt op 10-11-1939 te Slochteren met Ali Harm Baptist, Geb op 30-12-1910 te Slochteren . Ovl. op 26-12-1981 te Woudsbloem. Ali was Landbouwer. Zij hadden een zoon genaamd  Jan Baptist.

9.        Hendrik van Loenen Geb op 30-01-1918 Harkstede gem. Slochteren. Slochteren. Ovl. op 12-12-1918 te Harkstede, gemeente Slochteren.

10.     Trijntje van Loenen Geb. op 24-11-1919 te Harkstede gem. Slochteren. Ovl. op 06-08-1921 te Harkstede gem. Slochteren.

11.     Siepko van Loenen Geboren op 31-12-1920 te gemeente Slochteren. Huwt op 12-02-1955 te         Woltersum met Hillie Gooijert, Geboren op 18-08-1928 te Woltersum. Overlijd op 06-03-2008.       Hillie was een dochter van Freek Gooijert, omstreeks 1920 schoenmaker te Ten Post en Albertje Ridder. Siepko was landbouwer op het ouderlijk boeren behuizing bij Lageland. Later was hij veehouder en landbouwer te Lageland. Hij had toen 30 koeien. Vervolgens heeft hij wat bouwland afgestaan en was hij alleen nog veehouder. Tijdens de tweedewereldoorlog was Siepko nog ondergedoken geweest. Gezien hij zich in 1944 moest melden voor gedwongen   werk. Ik vond het altijd fijn om bij de familie te zijn. Aan oom Siepko had ik hele fijne   herhinderingen. Het was daar altijd gezellig en de oude verhalen gingen altijd over de tavel.  Volgt Vlll-g.

 

Siepko van Loenen, huwelijk.

12.     Hendrik van Loenen Geb. op 19-04-1922  te gem. Slochteren. Ovl. op 17-12-1987 te gemeente Ten Boer. Huwt op 10-04-1945 te Ten Boer met Siepie Blaauw, Geb. te Woltersum. Siepie is een dochter van Onno Blaauw en Gielje Jager. Hendrik en Siepie konden geen kinderen krijgen. Siepie moet woonachtig zijn te Norg en voorheen te Woltersum. 

13.     Hinderika van Loenen Geb. op 11-09-1924 te Groningen. Ovl. op 12-07-1936 des namiddag om 21:00 uur te Hamweg gem. Slochteren.  De aangifte van het overlijden wordt gedaan door de conciërge genaamd Willem Weender. Hinderika woonde het laatst aan de Hamweg. Zij leed aan leukemie en door haar vader thuis gehaald om daar te sterven. Hinderika ligt begraven te Harkstede.

14.     Derk van Loenen Geb. op 16-02-1929 te gemeente Slochteren. Ovl. op 12-05-1985 te Harkstede. Derk was ongehuwd en heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond samen met zijn broer Siepko van Loenen. Derk was lasser en bankwerker op een scheepswerf genaamd Veer en Smit te Foxol. Later bij de machinefabriek Ploegman en Zwart BV. Derk was ook actief in het streektoneel. Hij reed altijd in zijn Opel Kadet C model, vanaf zijn huis richting Harkstede.

Derk van Loenen
 

 

Vll-c.

De kinderen van Hendrik van Loenen & Aafke Deuntjer. 

1.        Aafien van Loenen Geb. op 27-08-1908 des avonds om acht uur in het ouderlijke huis te Westerbroek, gemeete Hoogezand. Ovl. op 17-11-1979 te Groningen. Huwt met H. Bolhuis, Geb ? Ovl.? De familie woonde in de stad Groningen en of in deze omgeving nabij.

2.        Luppo van Loenen Geb. op 26-03-1910 te gem. Hoogezand. Ovl. op 28-07-1970 te Norg. Huwt met Annechien Luigen, Geb. op 30-10-1908. Ovl. op 17-030-1996. Luppo is overleden in het verzorgingshuis ‘’Huize Zuidvelde’’ te Norg. Beide begraven op de algemene begraafplaats te Norg. Mogelijk geen kinderen.  

3.        Hendrikje van Loenen Geb. omstreeks 1912 te Noordijk. Ovl. op 28-08-1913 te Haren.

4.        Hendrikje van Loenen Geb. op 26-01-1914 te Haren. Ovl. op 17-08-2001 mogelijk te Emmeloord. Huwt op 18-11-1943 met Willem Glas, Geb. ? Ovl. ? De familie woonde in Voorburg. Later te Emmeloord.

5.        Johanna van Loenen Geb. op 26-11-1915 te Haren. Ovl. op 11-09-1978 te Tynaarlo.  Johanna werd  op 15 september omstreeks 15:00 uur in Zuidlaren ter aarde gesteld.

6.        Johannes van Loenen Geb. op 04-10-1917 te Haren. Ovl. op 23-07-1994 te Veendam. Huwt op 27-10-1948 te Roden met Jantje Roelfine Kamp, Geb. op 28-7-1922 te Winschoten. Ovl. na 2001. Johannes was slager en kweker van beroep geweest. In 1948 woonde de familie aan de Verl. Stationsweg 41 te Zuidlaren.  In 1956 woonde de familie  te Eelde en vervolgens in 1957 te Groningen aan de H. Hindriksweg 12. In 1960 aan de St. Eustatiusstraat 76 te Groningen. De familie woonde het laatst te Veendam. Volgt Vlll-h.

7.        Kind van Loenen Geb. op 15-04-1920 te Haren. Ovl. op 15-04-1920 te Haren. Levenloos geboren kind.

8.        Levenloos dochter Geb. op 22-11-1927 te Tijnaarlo. Ovl. op 22-11-1927 te Tijnaarlo.

 

Vll-d.

De kinderen van Derk van Loenen & Juurtje Oomkens. 

1.        Aafien van Loenen Geb. op 05-04-1909 te Slochteren. Ovl. op 03-02-1989 te Kropswolde. Huwt op 13-05-1931 te Hoogezand met Klaas Beerta, Geb. op 14-07-1908 te Slochteren. Ovl. op 05-01-1969 in het Diakonessenhuis te Groningen. Klaas was een zoon van Reinder Beerta, in 1931 zandvormer en Derkina Visser.  Aafien en Klaas kregen drie kinderen: Reinder, Derk, en Juurtje. Klaas was Kapper te Westerbroek. Aafien had twee kinderen : R. Beerta en J. Beerta. Aafien en Klaas liggen begraven te Westerbroek.

2.        Roelfje van Loenen Geb. op 05-09-1910 te Slochteren. Ovl. op 11-12-1989 te Winschoten. Huwt op 01-03-1941 te Hoogezand met J.R. Helmers, Geb.? Ovl.?

3.        Trijntje van Loenen Geb. op 14-05-1913 te Slochteren. Ovl. op 29-04-1989 in het verzorging De Burcht te Hoogezand.  Huwt op 11-05-1940 te Hoogezand met Ties Gerrit Reinvis, Geb. op 16-5-1909  te Hoogezand. Ovl. op 13-11-1990 te Hoogezand.

4.        Henderkien van Loenen Geb. op 27-10-1914 te Slochteren. Ovl. op 14-03-1976 te Hoogezand. Huwt op 26-05-1934 te Hoogezand met Krieno Slachter, Geboren omstreeks 1911 te gemeente wagenborgen. Ovl.? Krieno was een zoon van Krieno Slachter, in 1934 machinist en Antje van der Weg. Tijdens het huwelijk was Krieno ook machinist van beroep en Henderkien dienstbode.

5.        Johannes van Loenen Geb. op 27-04-1916 te gem. Slochteren. Ovl. op 12-11-2002 te Groningen. Huwt op 18-03-1950 te Hoogezand Sappermeer met Aaltje Steen, Geb. op 27-07-1922 te gem. Hoogezand. Ovl.? Volgt Vlll-i.

6.        Menje van Loenen Geb. op 16-06-1920 te Westerbroek. Ovl. op 06-09-1992 te Westerbroek. Huwt op 23-08-1941 te Hoogezand met H.M. Jelis Kuntkes, Geb. op 11-06-1920. Ovl. op 27-10-1998 te Westerbroek. Menje en Jelis hadden drie kinderen: Tjakko, Juurtje en Heidie Kuntkes. Mentje en Jelis liggen begraven te Westerbroek.

7.        Derk van Loenen Geb. op 23-12-1922 te Hoogezand. Ovl. op 16-09-2001 te Westerbroek. Huwt op 16-09-1944 te Hoogezand met H. Ruiter, Geb. ? Ovl.? Derk is gecremeerd te Groningen.  Volgt Vlll-j.

8.        Menno van Loenen Geb. op 22-01-1925 te Hoogezand. Ovl. op 28-07-1981. Huwt met Willemtje Bos Geb. ? Ovl.? Willemtje was een dochter van Harm Bos en A van Weeren. Menno ligt begraven te Westerbroek.  Volgt Vlll-k.


 

De achtste generatie

 

Vlll-a.

De kinderen van Johannes van Loenen & Mina Groen.  

1.        Hinderkien (Hennie) van Loenen Geb. op 17-03-1932 te Nijensleek gem. Havelte. Ovl. op  27-07-2008 te Vledder. Huwt op 07-05-1954 met Reint Veenstra, Geb. op 27-03-1929. 

2.        Hendrica Adriana van Loenen Geb. op 11-01-1936 te Nijensleek gem. Havelte. Huwt op 30-03-1961 met Albertus Klaver, Geb. op 02-12-1934. 

3.        Berendina van Loenen Geb. op 06-05-1937 te Nijensleek gem. Havelte.  Huwt met Rob Canninga, Geb.?

4.        Roelofje van Loenen Geb. op 28-03-1944 te Diever. Huwt met Pieter van der Spoel, Geb 16-09-1943 te Norg. Pieter was een zoon van Jan van der Spoel en J. Schadenberg. Roelofje heeft drie kinderen: Mia, Janet en Jolanda van der Spoel.

 

Vlll-b.

De kinderen van Hendrik Jan van Loenen & Hendrika Vledder te Adeliade. 

1.        Berend van Loenen Geb. op 06-06-1941 te Scherpenzeel. Huwt op 19-02-1966 te Adelaide (Australië) met Judith Lillette Linquist, Geb. op 28-04-1942 te Streaky Bay (Australië). Volgt IX-a.

2.        Gerhardus Egbert van Loenen Geb. op 12-08-1944 te Wolvega. Huwt  op 26-02-1972 te Ballerat (Australië) met Elisabet Maria Dijkstra, Geb. op 28-09-1945 te Hellevoetsluis. Volgt IX-b.

3.        Johannes Hendrik van Loenen Geb. op 20-07-1946 te Wolvega. Huwt op 26-9-1975 te Adelaide (Australië) met Elisabeth Sue Nagy, Geb. op 22-12-1947 te Kempten.

4.        Anna Berendina van Loenen Geb. op 12-06-1950 te Wolvega. Huwt 19-10-1969 te Adelaide (Australië) met Jeffrey John Bissett, Geb. op 10-11-1947 te Adelaide (Australië).  Ovl. 26-4-1996 te Cairns (Australië).

 

Vlll-c.

De kinderen van Roelf van Loenen & Hendrikje Wever.

1.        Geesje van Loenen Geb. op 21-08-1948 te Klundert.

2.        Hennie van Loenen Geb. op 26-02-1952 te Klundert. Huwt op 05-07-1974 te Bergen op Zoom met George Frederik Horeweg, Geb. op 30-10-1951 te Rotterdam.

3.        Jannie van Loenen Geb. op 14-04-1956 te Bergen op Zoom.

 

Vlll-d.

De kinderen van Aafko van Loenen & Aaltje Boer. 

1.        Berend Hindrik van Loenen Geb. op 15-05-1948 te Wapserveen. Huwt op 11-04-1975 te Asten met Johanna Helena van den Heuvel Geb. op 22-11-1951 te Asten. Volgt IX-c.

2.        Hendrik Johannes van Loenen Geb. op 19-05-1955 te Zuidveen. Huwt op 06-05-1977 te Steenwijk met  Roelofje Heskamp Geb. op 18-12-1948 te Noordwolde. Volgt IX-d.

 
Vlll-e.
De kinderen van Johannes van Loenen & Aaf Blokker te Den Helder. 

1.        Harmpje Henderika (Hanny) van Loenen Geb. op 28-06-1942. Huwt op 29-07-1966 met Anne Zwaan, Geb. op 16-06 -1944. Anne en Hanny hebben een dochter genaamd Astrid Zwaan, geb. op 29-03-1969. De familie woont in Den Helder.

2.        Johannes van Loenen Geb. op 03-02-1954 te Den Helder. Huwt op 07-03-1975 te Arnemuiden (Zeeland) met Kitty van Belzen, Geb. op 18-07-1955 te Den Helder . Johannes was Broeder in het ziekenhuis te Den Helder. Volgt IX-e.

 

 Vlll-f.

De kinderen van Berend van Loenen & Annechien Borgers te Harkstede.

1.        Hinderika van Loenen Geb. op 28-09-1940 te Lageland. Huwt op 25-09-1963 te Slochteren met Willem Hindrik Koolman, Geb op 13-02-1941 te Zuidlaren. Willem en Hinderika zijn in 1988 gescheiden. Hinderika hertrouwd op 20-09-1991 te Bedum met Henk Bos. Uit het eerste huwelijk vier kinderen: Annechien, Bertus , Walter Olfert en Alida Koolman.

2.        Hendrik Johannes van Loenen Geb. op 12-03-1944 te Lageland. Huwt op 20-10-1980 te Ten Boer met Joke Vroegop Geb. op 23-05-1952 te Woltersum. Hendrik was automonteur te Ten Boer.  Volgt IX-f.

3.        Johannes van Loenen Geb. op 29-03-1947 te Lageland. Huwt op 31-12-1969 te Groningen met Johanna Offerein Geb. op 13-09-1950. Johanna was een dochter van Hendrik Offerein en Geertje Rijkeboer. Johannes is voorman bij een bouwonderneming.Volgt IX-g. 

4.        Harm van Loenen Geb. op 12-07-1951 te Lageland. Huwt omstreeks 1979 te Groningen met Ellie Mulder Geb. te Groningen. Harm werkt bij de firma Ajax, onderhoud van brand blus apparatuur. Volgt IX-h.

5.        Annechien van Loenen Geb. op 18-09-1954 te Lageland. Huwt op 30-03-1974 te Slochteren met Piet Koerts, Geb. op 04-01-1950 te Harkstede. Piet was een zoon van Gerardus Koerts  en J. Nieborg. Piet is vrachtwagenchauffeur. Zij hebben drie kinderen: Gerardus, Annechien en Petra Koerts.

6.        Aaffien van Loenen Geb. op 24-04-1959 te Lageland. Huwt op 14-11-1980 te Slochteren met Harry Kalk, Geb. op 30-09-1956 te Kolham. Harry werkt bij een familie onderneming Kalk te Kolham. Uit dit huwelijk en dochter genaamd Ilona Kalk.

 

 

Henderika van loenen
V.l.n.r. Hinderika, Johannes en Hendrik van Loenen.

 

 Vlll-g.

Het kind van Siepko van Loenen & Hillie Gooijert te Hamweg, Harkstede.   

1.       Albertje (Alma) van Loenen Geb. op 08-08-1966 te Harkstede. Huwt te Slochteren met Allard van de Gruiter, Geb. op 14-03-1963 te Vlissingen. Uit dit huwelijk komen drie kinderen. Cas  van de Gruiter, Geb. op 02-11-1999 te Groningen, Gijs van de Gruiter, Geb. op 02-10-2001 te Groningen en Sep van de Gruiter, Geb. op 24-10-2004 te Groningen. 

    

                                                    Vlll-h.

De kinderen van Johannes van Loenen & Jantje Roelfine Kamp.  

1.        Hendrik van Loenen Geb. op 22-08-1949 te Groningen. Huwt met Annie Schuiling, Geb.?. Volgt IX-i. 

2.        Roelf van Loenen Geb. op 17-06-1953  te Groningen.  Huwt op 26-05-1978 met Carla J. Burema, Geb. ? Volgt IX-j.

3.        Luppo van Loenen Geb. op 29-09-1954 te Zuidlaren. Huwt op 17-12-1976 te Hoogezand-Sappemeer met Maria Buurke, Geb. op 26-11-1954. Luppo heeft vroeger na eigenzeggen 30 jaar de hardloop sport behoevend. Volgt IX-k.

4.        Johannes van Loenen Geb. op 03-11-1957 te Eelde. Mogelijk ongehuwd.

5.        Alfred van Loenen Geb. op 05-05-1964 te Veendam. Huwt op 08-02-1990 te Veendam met Thea.H. Moedt, Geb.?. Volgt IX-l.

 

Vlll-i.

Het kind van Johannes van Loenen & Aaltje Steen. 

1.        Stijntje van Loenen Geb. op 14-04-1951 te Hoogezand Sappermeer.

 
Vlll-j.
De kinderen van Derk van Loenen & H. Ruiter te Westerbroek.

1.       Johannes Menno van Loenen Geb. op 14-10-1949 te Rijswijk. Woonachtig te Westerbroek.  

2.        Derk van Loenen Geb. ?  Woonachtig te Westerbroek.

        3.        Hilda van Loenen Geb. ? Huwt met Hans........Woonachtig te Leek.
 
Vlll-k
De kinderen van Menno van Loenen & Willemtje Bos. 

1.       Anna  van Loenen Geb. ? Huwt met Henk Postema, Geb.?

2.        Juurtje van Loenen Geb. ? Huwt met Gerrie de Vries, Geb.?

2.        Harry van Loenen Geb. ? Woont samen met Annet Oosterom, Geb.? Volgt IX-m.

 

 

 De negende generatie

IX-a.

De kinderen van Berend van Loenen & Judith Lillette Linquist te Adelaide. 

1.       Mark Hendrik van Loenen Geb. op 27-08-1967 te Adelaide (Australië). Woont Samen met Jennifer Anne Cronin Geb. op 05-04-1962. Volgt X-a.

2.        Paul Laurence van Loenen Geb. op 22-03-1969 te Adelaide (Australië). Huwt op 02-05-1998 te Adelaide (Australië) met  Amada Jane Bates, Geb. op 2-5-1998 te Adelaide (Australië). Volgt XI-b.

3.        Nalika Menika van Loenen Geb. op 19-02-1973 te Sri Lanka.

 

IX-b.

De kinderen van Gerhardus Egbert van Loenen & Elisabet Maria Dijstra. 

1.       Andrea Christine Van loenen Geb. op 11-01-1974 te Ballerat (Australië). Huwt op 17-12-1994 Daniel Gary Kieza, Geb. op 23-5-1975 te Nambour (Australië).

2.       Michael Christofer van Loenen Geb. op 24-11-1978 te Ballerat (Australië).

 

IX-c.

De kinderen van Berend Hindrik van Loenen & Johanna Helena van den Heuvel. 

1.        Sietske Wilhelmina Aaltje van Loenen Geb. op 04-06-1979 te Deurne. Sietske woont tegenwoordig te Eindhoven en werkt in Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.  Sietske heeft een  dochter genaamd  Myrthe Helena Catharina,  geboren op 22-10-2008 te Nieuwegein en een zoon genaamd Tijn Berend Jacobus, geboren op 12-10-2011 te Eindhoven.

2.        Joris Marcellus Aafko van Loenen Geb. op 02-05-1982 te Deurne. Joris woont tegenwoordig te Eindhoven en is werkzaam in de gemeente Eindhoven. Hij woont samen of is gehuwd. Volgt XI-c.

3.        Martje Maria van Loenen Geb. op 30-05-1984 te Deurne. Martje woont tegenwoordig te Amsterdam. Martje is tegenwoordig werkzaam als medewerkster bij het Orgelpark Theater te Amsterdam.

 

IX-d.

Het kind van Hendrik Johannes van Loenen & Roelofje Heskamp. 

1.        Aafko Johannes (Robert) van Loenen Geb. op 13-11-1977 te Emmeloord. Huwt op 23-5-2003 te Emmeloord met Agatha Johanna Maria van de Schelde, Geb. op 16-5-1979 te Tollebeek. De familie woont tegenwoordig te EmmeloordVolgt XI-d. 

 
IX-e.
Het kind van Johannes van Loenen & Kity van Belzen te Den Helder. 

1.        Rianne van Loenen Geb. op 09-07-1987.

 

IX-f.

De kinderen van Hendrik Johannes van Loenen & Joke Vroegop te Ten Boer. 

1.        Frans van Loenen Geb. op 12-07-1984 Ten Boer.

2.        Johannes van Loenen Geb. op 29-01-1982 te Ten Boer.

 

IX-g.

Het kind van Johannes van Loenen & Johanna Offerein te Zuidbroek. 

1.        Berend Hendrik van Loenen Geb. op 28-06-1970 te Harkstede. Volgt X-e. 

 

IX-h.

Het kind van Harm van Loenen & Elly Mulder te Harkstede. 

1.        Berend Pieter van Loenen Geb. op 15-07-1978 te Groningen. Samenwonend met Jeanet van der Ploeg, Geb te Groningen. Uit deze relatie komt een kind.Volgt X-f. 

 

IX-i.

De kinderen van Hendrik van Loenen & Annie Schuiling te Dinxperlo.    

1.        Ester van Loenen Geb. ?

2.        Hans van Loenen Geb. ?

 
IX-j.
De kinderen van Roelf van Loenen & Clara Buurema te Veendam.

1.        Petra van Loenen Geb. ?

        2.        Karin van Loenen Geb. ?
 
IX-k.
De kinderen van Luppo van Loenen & Maria Buurke te Veedam.  

1.        Linda van Loenen Geb. op 05-06-1980. 

2.     Ellen van Loenen Geb. op 07-12-1982. Ellen studeert Pedagogische wetenschappen en woont in de stad Groningen. Voor alsnog ongehuwd.  

 

IX-l.
De kinderen van Alferd van LoenenThea Moedt te Veedam.  

1.        Yorick van Loenen Geb. op ?

2.     Rob van Loenen Geb. op ?

 

                                                        Volgt IX-m.

De kinderen van Harry van LoenenAnnet Oosterom.  

1.        Jerien van Loenen Geb. in 2000

2.     Robine van Loenen Geb. in 2003

 De tiende generatie

 

X-a.

Het kind van Mark Hendrik van Loenen & Jennifer Anne Cronin. 

1.        Matt Anthony van Loenen Geb. te Adelaide (Australië).

 

XI-b.

Het kind van Paul Laurence van Loenen & Amanda Jane Bates. 

1.        Isabella Rose van Loenen Geb. op 13-09-2001 te Adelaide (Australië).

 

XI-c.

Het kind van Joris Marcellus Aafko van Loenen & ????????????. 

1.        Lucas Josephus Berend van Loenen Geb. op 18-12-2011 te Eindhoven.

 

                                                                  X-d.

De kinderen van Aafko Johannes van Loenen & Agatha Johanna Maria van de Schelde.

1.        Jimmy Lennon van Loenen Geb. op 17-09-2006 te Emmeloord.

           2.     Lola Michelle van Loenen Geb. op 09-02-2010 te Emmeloord.

 

 X-e. 

De kinderen van Berend Hendrik van Loenen & Petra Rozeboom. 
        1.     Laura van Loenen Geb. op 20-01-1998 te Assen. 
        2.     
Esmee van Loenen Geb. op 22-09-2000 te Assen.
 
X-f
Het kind van Berend Pieter van Loenen Jeanet van der Ploeg. 
        1.    Dylan van Loenen Geb. op 29-07-2003 te Groningen.